Voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus met de warmtepomp

27 maart 2020 (13:35)
Leestijd: 3 minuten

Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met een pandemie met enorme gevolgen. Het is niet bewezen of het coronavirus verspreidt via ventilatie- en luchtwarmtepompen, echter raden wij wel voorzorgsmaatregelen aan.

Er kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het betreft maatregelen voor ventilatie- en luchtwarmtepompen. Een van de aanbevelingen is om recirculatie van lucht te vermijden. Wereldwijd doet iedereen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Er wordt aangenomen dat de overdracht van het virus via druppels en contact gaan tussen personen.

Alle inspanning nodig om het coronavirus te beheersen

Omdat men het COVID-19 virus nog niet goed kent is het moeilijk voorzorgsmaatregelen te treffen m.b.t. de warmtepompen (lucht). Een druppel bevat een hoge dosis coronavirusdeeltjes. Druppels kunnen op een oppervlak terecht komen en minimaal urenlang besmettelijk blijven. Ook als de besmettingsdosis via de lucht klein en kortdurend is, zal enige transmissie optreden. Om die reden wordt de besmettingsroute via de lucht in gebouwen bij de voorzorgsmaatregelen betrokken.

Voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus voor ventilatie- en luchtwarmtepompen

Kunnen luchtfilters het coronavirus COVID-19 uit de lucht filteren?

Met de uitbraak van het coronavirus proberen de mensen zich te beschermen en besmetting te voorkomen. Daarbij dringt de vraag op of een luchtfilter met HEPA filter een bescherming biedt. Een HEPA filter, die in veel luchtreinigers wordt toegepast, heeft gaatjes van 0,3 micrometer (drie duizendste millimeter) en alles wat kleiner is zou er dus zo doorheen vliegen. Althans, dat is wat een logisch denkend mens verwacht. Het coronavirus is met zijn afmetingen rond de 0,1 micrometer drie keer zo klein als de gaatjes in een HEPA filter en je mag verwachten dat die virusdeeltjes niet tegengehouden worden (meer informatie).

Hoewel het coronavirus drie keer zo klein is als de gaatjes in een HEPA filter, en je logischerwijs niet verwacht dat deze virussen tegengehouden worden, blijkt het HEPA filter toch effectief het coronavirus te kunnen filteren.

Overdracht van het coronavirus

De voornaamste vormen hoe een virus wordt overgedragen zijn via:

  • druppels (hoesten of niezen van een besmet persoon);
  • direct en indirect contact (aanraken van mensen of besmette oppervlakten);
  • fecaal-oraal (doorspoelen van ontlasting bij een toilet);
  • lucht (verdamping van druppels waardoor lichte druppelkernen ontstaan).

Vooralsnog wordt bij de COVID-19 pandemie overdracht via druppels en contact als voornaamste overdrachtsvormen erkend. Indirect heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onderkend dat fecaal-oraal ook een overdrachtsvorm kan zijn, door de voorzorgsmaatregel te benoemen als ‘spoelen van toilet met gesloten deksel’. De aandacht wordt ook gevestigd op overdracht via de lucht, ondanks dat hiervoor nog beperkte evidentie is. Afbeelding hieronder laat de verschillende overdrachtsvormen zien.

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft richtlijnen en draaiboeken hoe een epidemie het beste kan worden aangepakt, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dit is om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitbraak van een ernstige ziekte. Bekijk alle maatregelen op Rijksoverheid.nl tegen uitbreiding van de epidemie van het nieuwe coronavirus. 

Meer ventileren met open ramen vermindert aantal infecties

Over het algemeen zal meer ventilatie het aantal infecties verminderen. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer).

In gebouwen waar geen mechanische toevoer- en afvoerventilatie is of waar de ventilatiesystemen ondermaats zijn, is ventileren met te openen ramen de enige manier om een voldoende luchtverversing te bereiken. Voor gebouwen die zijn uitgerust met mechanische ventilatie- of luchtbehandelingssystemen (uitgaande van voldoende capaciteit), is spuien nog steeds een goede voorzorgsmaatregel omdat in slechts 5 minuten de ruimte grotendeels doorspoeld is.


Tags: , , ,

Gecategoriseerd in: Warmtepompen

Misschien ook interessant
Voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus met de warmtepomp

Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met een pandemie met enorme gevolgen. Het is niet bewezen...

Lees verder
Verschil elektrische warmtepomp en hybride warmtepomp

Het verschil weten tussen een hybride en elektrische warmtepomp? Een elektrische warmtepomp (all-electric) werkt volledig...

Lees verder
Voordelen warmtepomp

We weten inmiddels allemaal dat een warmtepomp voordelen heeft. Ben je van plan om jouw...

Lees verder
Tips huis verduurzamen

Ben je van plan om jouw woning te verduurzamen? Verwarm je huis duurzaam én eventueel zelfs zonder...

Lees verder